Mezinárodní workshop týkající se současné situace v Egyptě


DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv ve spolupráci se svými členskými organizacemi EUROPEUM Institut pro evropskou politiku a Nadací Forum 2000 uskuteční expertní seminář s názvem “How Can Central European Civil Society Assist the Egyptian Transition?” Seminář proběhne 6. června 2011v prostorách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v Černínském paláci, a to za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, National Endowment for Democracy a Zastoupení Evropské komise v ČR. Mezinárodní workshop má za cíl otevřít diskusi o zapojení středoevropského neziskového sektoru v přechodu k demokracii v Egyptě. Hlavními tématy jsou současná situace v Egyptě a hledání možností posunu směrem k upevnění demokracie. Pozvání přijali zástupci egyptského neziskového sektoru, stejně jako představitelé třetího sektoru ze zemí Visegradu a odborníci na transformační problematiku z řad mezinárodních i českých nevládních organizací, stejně jako z Ministerstva zahraničních věcí.


Setkání bude mít dvojí rovinu, analytické zhodnocení tamní situace pozvanými odborníky z Egypta dále pak evropští odborníci představí transformační zkušenost a možnosti asistenční pomoci s přechodem k demokracii. Tyto dvě části povedou ke konkretizaci představ, postojů, možností, a záměrů jak Egyptu zprostředkovat podporu v transformačních snahách.