Mezinárodní konference o násilí z nenávisti

Problematice obětí zločinů a násilí z nenávisti se ve dnech 22. a 23. dubna 2010 věnovala mezinárodní konference Forgotten Victims. Konala se v pražském Goethe Institutu pod záštitou premiéra České republiky Jana Fischera a organizovaly ji Nadace Forum 2000, Nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, In IUSTITIA, o.s. a Kulturbüro Sachsen e.V. Zúčastnili se odborníci na danou problematiku mj. z Německa, Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Slovenska, Maďarska či Polska. Důležitou součástí konference byla prezentace výsledků výzkumného projektu „Násilí z nenávisti – zapomenuté oběti“, který se uskutečnil v České republice.

V rámci konference se konala řada diskusí, které se zabývaly především problematikou definice a vnímání pojmu násilí z nenávisti jako takového. Semináře, které tvořily druhou část programu, pak poskytovaly podrobnější informace o jednotlivých problematikách, konkrétně o legislativě proti extremismu a zločinům z nenávisti, o roli policie a policejního vyšetřování v případech násilí z nenávisti a o problematice romské menšiny, LGBT komunity a anti-semitismu, přičemž diskutována byla nejen situace v české společnosti. Druhý den konference byl věnován mimo jiné prevenci zločinů z nenávisti, činnosti nevládních organizací monitorujících zločiny z nenávisti a poskytujících pomoc jejich obětem. Účastníci prezentovali jak činnost neziskových organizací, tak vládní a politickou. V průběhu konference bylo vzneseno mnoho kritiky na stávající situaci, zároveň však byla nastíněna řada řešení. Jak uvedl v závěrečném poděkování Oldřich Černý, výkonný ředitel Nadace Forum 2000, pokud tato konference napomohla výměně zkušeností, myšlenek a vizí a zprostředkovala cenná setkání, svůj účel splnila.

Další informace o konferenci a její podrobnější shrnutí naleznete zde.

Přílohy