Mezinárodní poradní výbor Nadace Forum 2000 vyzývá k propuštění Leopolda Lópeze

Mezinárodní poradní výbor Nadace Forum 2000 vyzývá k propuštění Leopolda Lópeze, venezuelského ekonoma, politika a vůdce demokratické opozice.

López byl zatčen 18. února 2014 po sérii demonstrací na různých místech země, které kritizovaly vládu prezidenta Nicoláse Madura za neúspěšný boj s inflací, korupcí a nedostatkem zboží běžné potřeby. López je v současné době zadržován ve Středisku pro obžalované vojenským soudem (Cenapromil), které se nachází v Los Teques, hlavním městě státu Miranda ve středu země. Obžaloba jej viní z podněcování protestů.

Mezinárodní poradní výbor Nadace Forum 2000 považuje zatčení Leopolda Lópeze za svévolné, neboť porušuje jeho občanská a politická práva. Domníváme se, že López pouze uplatnil své právo na svobodu projevu a shromažďování během protestů v jeho rodné zemi a zasazoval se o mír a dialog. Zdůrazňujeme, že jsme pevně přesvědčeni o tom, že tato práva by neměla být pošlapávána. Venezuelské úřady by se měly řídit mezinárodním právem a zaručit Lópezova občanská a politická práva. Budeme nadále pozorně sledovat další vývoj situace ve Venezuele.

Aun Schan Su Ťij

Princ Hassan bin Talál

Frederik Willem de Klerk

Ivan M. Havel

Adam Michnik

Šimon Pánek

Yohei Sasakawa

Mezinárodní poradní výbor Nadace Forum 2000 sdružuje respektované osobnosti, pocházející z různých kultur, tradic a náboženství, které spojuje jejich víra v demokracii, univerzalitu lidských práv, silnou a životaschopnou občanskou společnost a naplňování odkazu Václava Havla. Členové výboru jsou globálními vyslanci nadace a zároveň přichází s vlastními doporučeními ohledně témat a projektů, jimž se Forum 2000 věnuje.

Leopoldo López se zúčastnil výroční konference Forum 2000 „Společnosti v přerodu“, jež se konala v Praze v září 2013. Zdůrazňoval nutnost předejít střetu různých směrů a hledat sjednocující myšlenku ukotvenou v morálním rámci. López je dlouhodobě aktivní ve venezuelském veřejném a politickém životě. Obvinění venezuelských úřadů odmítá a hájí své pacifistické postoje.