Mají Češi a Poláci v EU společné zájmy?


Centrum pro studium demokracie a kultury si vás dovoluje pozvat na setkání polských a českých expertů, které se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2011 od 17.00 hodin v prostorách Polského institutu v Praze (Malé náměstí 1, Praha).

Setkání, jejž se zúčastní mj. Artur Wolek, Piotr  Bajda, Josef Mlejnek jr. či Ondřej Šlechta, završí celoroční projekt podpořený Česko-polským fórem, v jehož průběhu se čeští a polští autoři na stránkách Revue Politika a webu Ośrodku Myśli Politycznej vyjadřovali ke klíčovým otázkám současné evropské politiky a snažili se hledat mezi svými stanovisky průnik.

Víc informací naleznete zde.

V případě zájmu o účast na setkání se registrujte do 20. listopadu 2011 u Ondřeje Krutílka (krutilek@cdk.cz), kapacita je omezena.