Lukašenko v Praze – Tisková zpráva

České organizace vyzývají politiky, aby zvážili pozvání Alexandra Lukašenka do Prahy
DEMAS, Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, oslovuje v těchto dnech otevřeným dopisem premiéra M. Topolánka, ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga, a vicepremiéra pro evropské záležitosti A. Vondru. V dopise se osm českých organizací zabývajících se podporou lidských práv ve světě obrací na české politiky, aby zvážili pozvání běloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka do Prahy na ustavující summit EU k Východnímu partnerství. Summit se bude konat 7. května 2009 a podle vyjádření ministra Schwarzenberga a některých představitelů Evropské komise je možné, že na něj bude za běloruskou stranu pozván právě přímo Lukašenko.

Organizace připomínají nelegitimnost voleb, které udržují A. Lukašenka u moci, a represe, kterými potlačuje veškeré nezávislé iniciativy a svobodu v zemi. Nedávné kroky běloruského režimu jsou sice liberalizační, ale podle signatářů výzvy pouze kosmetické a nezaručují žádné zásadní změny v zemi. Autoři apelují na to, aby Východní partnerství bylo představeno a přineslo užitek nejen vládnoucí politické a úřednické vrstvě, ale celé běloruské společnosti.

Zároveň signatáři dopisu vyzývají, aby Lukašenko byl pozván na summit pouze po splnění několika základních konkrétních systémových požadavků, které jsou v dopise vyjmenovány. Tyto změny by zajistily konec nejproblematičtějších současných forem pronásledování aktivních občanů a zároveň jsou proveditelné ve velmi krátké době.

Jeden z iniciátorů výzvy, bývalý disident a ředitel sdružení Občanské Bělorusko Jan Ruml, shrnuje postoj českých organizací jednoznačně: „Evropská unie nemůže dělat fasádu Lukašenkovu režimu. Buď bude Lukašenko důsledně liberalizovat, nebo nebude v České Republice vítán.“

Výzvu svým usnesením podpořila také Stálá komise Senátu pro podporu demokracie ve světě.
Příloha:
Text dopisu a výčet signatářů.