Langhans – centrum Člověka v tísni zahájilo provoz výstavou k 20. výročí organizace


Člověk v tísni zahájil novou etapu prostoru Langhans v centru Prahy, z něhož chce vybudovat místo pro setkávání lidí, kteří chtějí aktivně ovlivňovat veřejné dění, kvalitou informací, v duchu tolerance a věcného přístupu k řešení lokálních i globálních problémů. Úvodní fotografická výstava reflektuje začátky organizace i její dnešní záběr v humanitárních, sociálních, vzdělávacích a informačních aktivitách.

„Nechceme ani nemáme ambici navázat na unikátní dramaturgii Langhans Galerie, ale rádi bychom tu vytvořili Centrum Člověka v tísni otevřené i dalším neziskovým organizacím. Jakési centrum aktivního občanství pro lidi, kterým není jedno, co se kolem nich děje,“ řekl Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Vedle výstav tu budou moci návštěvníci shlédnout projekce dokumentárních filmů, zúčastnit se veřejných debat, využít prezenční videotéku značného množství filmů dřívějších ročníků festivalu Jeden svět, fair-tradovou kavárnu, studovnu vzdělávacích a odborných materiálů nebo školeni a workshopy Člověka v tísni a dalších neziskových společností, kterým chce organizace prostor nabídnout.

Výstava mapuje historii i současnost Člověka v tísni

Fotografická výstava 20 LET / TO BE CONTINUED představuje vývoj a pozadí práce společnosti i osobnosti, které její podobu nejvíce formovaly. Přináší původní, často zapomenuté fotografie z období 90. let, ale mapuje i šíři záběru humanitárních, sociálních, vzdělávacích, osvětových a informačních aktivit Člověka v tísni, který dnes působí ve 20 zemích světa a dlouhodobě i v řadě obtížných oblastí v České republice.

Vedle archivních snímků výstava představuje fotografie pětice „dvorních“ fotografů Člověka v tísni: Ivy Zímové, Luboše Kotka, Ondřeje Němce, Jana Mihalička a Jarmily Štukové.