Květnový Bulletin lidských práv

Na úvod Bulletinu Jan Lhotský představí vybraná rozhodnutí mezinárodních institucí týkající se lidských práv a klimatických změn, vedoucí k přelomovému rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z dubna tohoto roku.
Jsme o krok blíže k přijetí nové úmluvy potírající zločiny proti lidskosti? Na to se ptá Veronika Kubáňová a seznamuje nás s aktuálním vývojem v této otázce na půdě OSN. Adéla Čapková tematicky navazuje a informuje o žalobě Nikaraguy proti Německu, které viní z toho, že nepřímo podporuje genocidu v Pásmu Gazy.

Jan Nevlída z evropské sekce informuje o průlomovém rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Verein klimaSeniorinnen Schweiz a další proti Švýcársku v němž ESLP poprvé odsoudil stát za neplnění závazků na poli klimatických změn. Natália Hamadejová se dále obrací na oba evropské soudy (ESLP a SDEU) a analyzuje rozdíly a podobnosti tzv. předběžné otázky a tzv. poradního stanoviska.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva Daniela Skácelíková upozorňuje na důkazy o nucené práci Ujgurů v Číně. Je alarmující, že nucená práce zasahuje stále více odvětví průmyslu, a to na souši i na moři. Karin Lišková dále poukazuje na ohrožení
lidských práv v souvislosti s vzestupem umělé inteligence. Proč mezinárodní společenství nastavuje „Matrixu” pravidla?

Českou sekci zahajuje Denis Pauk článkem o mezích svobody projevu. Jde o volbu mezi svobodou a důstojností? Anna Pěničková poté listuje nálezem Ústavního soudu, který se zastal ženy, která se měla kvůli pochybení soudů opět ocitnout ve vězení.

Květnové vydání zde