Kulatý stůl na téma Ukrajina

První oficiální schůzka ve věci koordinovanějšího postupu českých neziskových organizací, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské unie naUkrajině se uskuteční 6. 4. 2009 od 16 hodin v prostorách Asociace pro mezinárodní otázky v Žitné ul. č. 27 v Praze.
Předmětem jednání bude především:
1. Vzájemné seznámení českých NGO, které již působí nebo chtějí působit na Ukrajině.
2. Osvětlení politické koncepce působení České republiky na Ukrajině a navázání kontaktu s příslušnými odborníky na MZV (odborníci z OSVE).
3. Objasnění strategie Evropské unie na Ukrajině a možnosti podávání grantových projektů ze zdrojů EU (se zástupcem Evropské komise v Kyjevě).
4. Konzultace cílových skupin na Ukrajině (s představiteli ukrajinské kanceláře Open Society Fund).
5. Vytvoření seznamu již participujících subjektů, případná tvorba databáze.
6. Diskuze

Svou účast na setkání již přislíbili David Stulík (Evropská komise v Kyjevě) a Vlasta Hirtová (Open Society Fund, Praha). Dále jednáme o účasti odborníků z Odboru severní a východní Evropy a Odboru lidských práv a transformační politky (MZV ČR).

Zveme tímto všechny neziskové organizace, které mají či plánují projekty na Ukrajině, aby se tohoto setkání zúčastnily. Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do středy 1. 4. 2009 písemně na nebo telefonicky na čísle 774490824.