Konkurz na pozici lektora ekonomické transformace v Barmě

Centrum pro studium demokracie a kultury a Educational Initiatives vypisují konkurz na pozici lektor ekonomické transformace v Barmě.

Zájemci splňující požadovaná kritéria zašlou motivační dopis, profesní CV a sylabus kurzu na adresu katerinahlouskova@gmail.com do 30. dubna 2017 včetně

Oslovení zájemci budou následně vyzváni k přijímacímu pohovoru formou osobního setkání či telefonní konference.

Dotazy k obsahu pozice směřujte na katerinahlouskova@gmail.com.