Konference Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum

EASTERN PARTNERSHIP: TOWARDS CIVIL SOCIETY FORUM
Mezinárodní konference
5.-6. května 2009, Praha
Dne 7. května 2009 proběhne v Praze v rámci českého předsednictví summit, na kterém
bude přijata politická deklarace ustavující tzv. Východní partnerství, jehož cílem je prohloubit spolupráci Evropské unie s 6 zeměmi regionu – Běloruskem, Ukrajinou, Moldavskem, Arménií, Azerbajdžánem a Gruzií.

Asociace pro mezinárodní otázky připravuje při této příležitosti expertní mezinárodní
konferenci za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a ve spolupráci s Prague
Security Studies Institute (CZ), Institute for International Relations (CZ), Institute for
Security and Development Policy (SE), East European Democratic Centre (PL),
Zagranica group (PL), Polish Institute of International Affairs (PL), European
Partnership for Democracy, European Council on Foreign Relations, Heinrich Boell
Foundation
a dalšími partnery. Konferenci byl udělen status oficiální doprovodné akce
českého předsednictví.

Hlavním cílem této expertní konference je zprostředkovat dialog občanské společnosti
členských zemí EU a zemí Východního partnerství o významu, obsahu i praktické
implementaci iniciativy a formulovat konkrétní doporučení pro její dynamický rozvoj. Do
Prahy bylo pozváno na 50 zástupců nevládního sektoru zemí Východního partnerství a EU i představitelů evropských institucí; celkem bude konference hostit asi 120 účastníků.

Akce je plánována jako dvoudenní. V úterý 5. května 2009 se uskuteční workshopy, na
kterých budou zástupci zemí regionu Východního partnerství finalizovat návrh doporučení
pro jeho praktickou realizaci i činnost připravovaného Fóra občanské společnosti
Východního partnerství. Ve středu 6. května 2009 proběhne plenární zasedání konference, v jehož závěru je plánováno slavností předání vypracovaných doporučení do rukou zástupců předsednictví, ministrů zahraničních věcí a Evropské komise.

Konference je určena pro zástupce občanské společnosti zemí EU a zemí Východního
partnerství, představitelé členských států EU, akademickou obec, a zahraniční i domácí
odbornou veřejnost.
Kontakty:
Ivana Jemelková
Koordinátorka konference

GSM: (+420) 728 180 793

Vlaďka Votavová
Registrace

GSM: (+420) 732 734 200

Michaela Baginová
Kontakt pro média

GSM: (+420) 721 711 293

Kancelář
Asociace pro mezinárodní otázky
Žitná 27, Praha 1
Tel/Fax: (+420) 224 813 460