Konference Dobrá radnice 2016

Participace, komunikace, transparentnost

Konference o inovativních metodách participace od informování k participativnímu rozpočtování se uskuteční 23. – 24. března 2016 v prostorách rezidence primátorky a na magistrátu hl. m. Prahy.

V rámci konference se odehraje slavnostní křest a zahájení distribuce metodiky participativního rozpočtovánímetodiky participace, které jsme připravili pro využití v českých obcích.

REGISTRACE

Témata konference

Středa 23. března 2016

Plénum a diskusní semináře 9:30 – 16:00

Rezidence primátorky hl. m. Prahy, vstup vchodem z nároží Platnéřské a Žatecké ulice (naproti Magistrátu, v budově Městské knihovny, vpravo od jejího hlavního vchodu)

  • Informování (Open data, Radniční noviny, Obecní web)
  • Metody participace (Strategické plánování, Odborné partnerské sítě, Plánování veřejných prostranství)
  • Participativní rozpočet (Společně pro Zbraslav, Moje stopa Praha 10, Inspirace ze zahraničí)

Čtvrtek 24. března 2016

Dopolední praktické workshopy 9:30 – 13:00

V prostorách Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1

  • Jak připravit participativní rozpočet ve Vašem městě?
  • Metody participace – Veřejná prostranství: Od místa k městu
  • Metody participace – Strategické plánování obce či města jako příležitost pro participaci místních aktérů

PROGRAMpdf

Metodické materiály pro obce

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané konstruktivně zapojili do rozhodování o rozvoji své obce – lidé sami vymyslí a rozhodnou, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze vylepšit. Chcete také participativní rozpočet ve vaší obci? Na konferenci představíme naši metodiku participativního rozpočtování , kterou nabídneme českým obcím.

Cílem PAKTu je prosadit systémový přístup k participaci tak, aby veřejná správa na různých úrovních aktivně vytvářela podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování. Vytvořili jsme metodiku participace, kterou představíme na konferenci, a obecné standardy dobré participace, k jejichž podpoře se obce mohou veřejně připojit.