Když pomoc padá na úrodnou půdu: příběhy z Indie a Ugandy

Poslední listopadovou neděli oslaví církev slavnost Krista Krále. Tato slavnost nám před Adventem připomíná, že Kristus je Pánem našich životů. V Jeho království čekají na setkání naši zemřelí, on je Pán věků a dějin. Jeho moc je větší než války, pandemie, naše obavy o planetu, naše zdraví a všechno, co nás žene do strachu a úzkosti v tomto světě. Jak říká sv. Pavel: „Nic nás nemůže odloučit od jeho lásky.“ To, co může způsobit tento zázrak je naše důvěra. A Kristus Král nám v Janově evangeliu říká: „Buďte stateční – já jsem přemohl svět.“

Děkujeme za Sbírku potravin! 

„Lidem není lhostejný život těch, kteří se ocitají v nouzi,“ shrnul úspěšnou podzimní Sbírku potravin koordinátor Petr Zavřel. Pokud jste se neměli možnost zapojit, můžete přispět online.

Benefiční koncert rozdával radost, pomoc a souznění

Že není sbírka jako sbírka, že některá má ráda tmu a jiná šíří světlo – i to zaznělo, kromě krásné hudby, na 31. benefičním koncertě v Obecním domě. Více

Když pomoc padá na úrodnou půdu

Tento příběh dobře ilustruje naši pomoc (nejen) v Indii. Nenabízíme zázračná řešení. Nabízíme příležitost: pro děti vzdělání, pro dospělé pracovní uplatnění. Někteří je umí skvěle zúročit. Více 

V Bulletinu se dočtete:

  • o stavu chudoby v Česku
  • kdo je letošním laureátem Ceny Charity ČR
  • o proměně ugandské Nemocnice sv. Josefa
  • o důležité změně v programu Adopce na dálk

Ke stažení zde.