Jeden svět na školách: listopadové novinky

Opětovné uzavření škol i další s epidemií související opatření výrazně ovlivnila mimo jiné tradiční listopadový Měsíc filmu na školách projektu Příběhy bezpráví, který přibližuje žákům a studentům naši nedávnou minulost. Slavnostní zahájení v paláci Lucerna spojené s předáním studentské Ceny Příběhů bezpráví patřilo posledních patnáct let k mým nejhezčím večerům roku.

Letos nemohla bohužel ceremonie proběhnout, Ceny Příběhů bezpráví byly ale přesto uděleny. Erin, členka studentské poroty, se vypravila za laureátem Václavem Jozefym, aby mu předala plaketu a dopis od ostatních porotců. Podívejte se na dojemné video z jejich setkání

Kvůli epidemii není možné organizovat ani akce přímo na školách. Za velkého zájmu vyučujících a žáků z 400 zapojených škol ale i tak probíhají projekce filmů a debaty, vše v online formě. K výuce moderních dějin jsme připravili také několik nových materiálů, mimo jiné průvodce audiovizuálními lekcemi a podrobný výukový plán Krok za krokem.

Stejně jako na jaře jsme volně zpřístupnili veškerý obsah vzdělávacího portálu JSNS.CZ. Spolu s vyučujícími ze všech typů škol ho mohou využívat také rodiče s dětmi a všichni další zájemci. Tedy i Vy. Bez registrace, potřeby přístupových hesel apod. K dispozici je tak i 80 lekcí určených přímo pro distanční výuku a stovky dalších filmů a výukových materiálů. Těší nás obrovský nárůst návštěvnosti portálu JSNS.CZ a budeme samozřejmě rádi, když budete informaci o možnosti jeho využívání šířit dál. 

Stěžejním tematickým okruhem pro nás zůstává i nadále mediální vzdělávání. V nabídce výukových materiálů máme poprvé i lekce vhodné pro žáky prvního stupně základních škol. Jejich základem jsou jednotlivé díly seriálu V digitálním světě. Tento týden jsme vydali také metodickou příručku nazvanou Dezinformační dezinfekce. Reaguje na dezinformace, poplašné zprávy a konspirační teorie, které se v uplynulých měsících objevily ve veřejném prostoru v souvislosti s koronavirovou epidemií a poskytuje atraktivní materiály určené zejména pro výuku na středních školách a na druhém stupni základních škol. Stovky vyučujících se účastní našich online kurzů, webinářů a konferencí, na kterých se blíže seznamují s osvědčenými didaktickými postupy a konkrétními materiály. 

S ohledem na blížící se výročí sametové revoluce doporučujeme ke zhlédnutí dva nejpřehrávanější filmy z našeho portálu. Dokumenty 1989: Z deníku Ivany A. a 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu zachycují autentické příběhy dvou mladých lidí v „roce zázraků“.