Jeden svět na školách: aktuality 2020/21

Nominujte osobnosti, které se postavily komunistickému bezpráví, na Cenu Příběhů bezpráví

Cenu Příběhů bezpráví každoročně uděluje studentská porota na základě nominací, které předkládají mladí lidé do 30 let. Nominovány mohou být žijící i nežijící osobnosti, které se aktivně postavily komunistickému režimu, zastávaly odvážné postoje a zaslouží si za to naši úctu a uznání. Nominujte i Vy se svými žáky a studenty hrdiny ze svého okolí a poděkujte jim tak za jejich statečnost společně s námi.

Jaký pohled na svět mají dnešní studenti?

V září a říjnu proběhlo ve spolupráci s agenturou FOCUS pravidelné celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU). Jedná se již o páté, opakované šetření, které přináší také srovnání s výsledky z předešlých let. I nyní jsme se dozvěděli zajímavé údaje například o tom, kde žáci čerpají informace o aktuálních společenských a politických tématech a jakou roli v tomto informování má právě škola. Z výzkumu vyplývá, že žáci považují za hlavní informační zdroj sociální sítě a pouze 1 % respondentů uvedlo školu jako svůj nejčastěji využívaný zdroj.

Novinka na webu – Doporučení pro vyučující k distanční výuce

Jak si vybrat a správně nastavit komunikační platformu? Jak zabezpečit videokonferenci? A jak na komunikaci online tak, aby se všichni zúčastnění navzájem pochopili? V návaznosti na zkušenosti ze dvou koronavirových vln a dlouhodobě zavřených škol jsme připravili komplexní souhrn tipů, návodů a rad, jak na distanční výuku. V souhrnném materiálu naleznete tipy na technické zabezpečení online výuky, obecná pedagogická doporučení pro distanční výuku, speciální check-list k videokonferenci, a také tipy, jak učit na dálku s JSNS.

Dezinformační dezinfekce – Jak na (koronavirové) dezinformace

Ve dvou různých termínech, 17. února nebo 24. února, se na tomto tříhodinovém webináři, vždy od 15 do 18 hodin, seznámíte s novou publikací Dezinformační dezinfekce a speciální karetní hrou, která s vtipem a nadsázkou vykresluje motivace tvůrců a šiřitelů nepravdivých sdělení. Nabídneme Vám návod či inspiraci, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do výuky, a jak se samotným tématem dezinformací pracovat ve svých hodinách. Také si vyzkoušíte praktické aktivity ve formě upravené pro distanční výuku. Webinář je určen pro vyučující SŠ a vyšších ročníků 2. stupně ZŠ.

Tipy na filmy

Pro Samu

„Samo. Jsi v našem životě to nejkrásnější. Ale do jakého života jsem tě to přivedla?“ ptá se matka, novinářka a filmařka Waad al-Khateab své čerstvě narozené dcery. Právě pro ni jako svědectví zachycuje Waad al-Khateab průběh nekončícího konfliktu. Pět let, během nichž snili za každodenního bombardování obyvatelé Aleppa o svobodném životě, natáčela vývoj situace od protestů v roce 2011 až po vypuknutí nejhorší občanské války současnosti. Pusťte svým žákům a studentům novou lekci z tematického okruhu Globální rozvojové vzdělávání a Lidská práva.

Čínský umělec v exilu

Působištěm Badiucaa, jak si umělec z Číny říká, jsou sociální sítě a ulice Austrálie, kam kvůli komunistickému režimu uprchl. Jeho politické kresby, kritické k čínské vládě, se díky jeho fanouškům šíří po celém světě. Aby mohl mít hlas, nemá disident na veřejnosti občanské jméno ani tvář. V dokumentu si umělec musí dávat dobrý pozor, aby o sobě neprozradil příliš a čínská vláda ho nemohla vypátrat. Kdyby k tomu došlo, hrozil by jemu i jeho rodině tvrdý trest.