Jak podpořit rodiče a zlepšit vztahy s dětmi

Roční úrok 300 % i víc. Víme, komu se při hledání půjčky vyhnout

Co se od loňska změnilo? Lidé se čím dál častěji zadlužují přímo ve chvíli nákupu. Na takzvané odložené platby se v našem Indexu zaměřují hned dva poskytovatelé, společnosti Twisto a SkipPay. Obě poskytují půjčky v zásadě odpovědným způsobem, mohou však podněcovat k nezodpovědnému pořizování i zbytných věcí. Oproti minulému ročníku jsme také zaznamenali ukončení činnosti několika společností, které patřily k těm hůře hodnoceným.

Podívejte se na srovnání zde

Nový projekt rozšíří nabídku materiálů a dobrých praxí ve vzdělávání o změně klimatu

Oblasti klimatického vzdělávání se věnujeme dlouhodobě a připravili jsme již celou řadu kurzů, metodik a dalších materiálů pro učitele a žáky. Tímto projektem navazujeme na existující výstupy, které díky němu doplníme a dále rozšíříme.

Přečtěte si text zde

V Zambii představujeme možnost využití biokalu v akvakultuře

Biokal vzniká jako vedlejší produkt při výrobě bioplynu. Protože je bohatý na živiny, používá se jako organické hnojivo v zemědělství. Jeho využití v akvakultuře je ale doposud neprobádané, přestože je skvělou příležitostí k inovaci a zlepšení využití zdrojů v této oblasti.

Přečtěte si více zde

Bolest i odolnost obyvatel Charkova

Jedno téma ze světa, které by nemělo zapadnout

Charkov zažívá krvavé útoky každý den, ale posledních několik týdnů bylo pro město a okolí obzvlášť těžkých. Ruské rakety zničily tiskárnu, železářství a obytné budovy. Nálety téměř nikdy nekončí. Desítky civilistů byly zabity a více než stovka zraněna. Lidé jsou evakuováni z pohraničních měst a vesnic, které Rusko vymazává z mapy. Náš tým pracoval na tranzitním místě, kde se shromažďovali obyvatelé, kterým se pomáhalo na cestě do bezpečí. Lidé dále zůstávají doma navzdory každodenní hrozbě. Pokračujeme v pomoci při opravách domů poškozených ostřelováním.

Naši kolegové provádějí registrace lidí, kteří budou dostávat víceúčelovou peněžní pomoc. Plánujeme také dopravit sady pro nouzové opravy domů do jedné ze zasažených obcí a v několika dalších obnovit zásobování vody. Pokračujeme v péči o děti. V regionu jsme pro ně otevřeli centrum digitálního vzdělávání. Děti i dospělí mohou také získat bezplatnou psychologickou pomoc. Bolest a odolnost obyvatel Charkova zachycuje fotoreportáž Alberta Lorese, kterou najdete v článku na odkazu.

Celá fotogalerie zde

Jak podpořit rodiče a zlepšit vztahy s dětmi

Dobrá zpráva před koncem

„Největší výzvy, kterým rodiče dnes čelí, vyplývají z rychlého a uspěchaného tempa života. Na rodiče se valí mnoho povinností a často nemají čas si odpočinout. Najít rovnováhu mezi prací a rodinou je pro mnoho rodičů těžké, protože po práci jsou unavení a je pro ně obtížné být doma trpěliví a vnímaví.

Na konci minulého roku jsme v Ústí nad Labem začali nabízet kurz pro rodiče Triple P. Tento kurz je praktický v tom, že rodiče na začátku sami určí „náročné“ chování, které by rádi změnili, a na této situaci si vše trénují. Příklad plánování v předstihu může být situace, kdy rodič jde s dítětem na nákup. Mohou si společně vytvořit nákupní seznam a cestu do obchodu naplánovat přes oblíbený park. Dítě může mít vlastní nákupní seznam a pomáhat vkládat věci do košíku. Dále je důležité stanovit základní pravidla, která se budou během nákupu dodržovat. Součástí plánování v předstihu je také odměna za dobré chování, jako je pochvala, návštěva oblíbeného hřiště po cestě domů, nebo to, že si koupí zmrzlinu.

Klíčem k výchově šťastných a úspěšných dětí je pozitivní a vřelý vztah. Toho dosáhneme podporou dobrého chování, trávením času s dítětem, projevováním citů, věnováním pozornosti a pochvalou. Společný čas nemusí být dlouhý, stačí krátké chvíle, kdy se rodič dítěti plně věnuje. Může to být jednoduchá hra nebo rozhovor na téma, které zajímá dítě.

Rodiče si program velmi chválí. Oceňují možnost sdílet své zkušenosti s ostatními rodiči, což jim dává pocit, že na to nejsou sami. Často také zmiňují zlepšení vztahu s jejich dětmi. Tato pozitivní zpětná vazba potvrzuje, že kurzy jsou pro rodiče přínosné a efektivní.“

Přečtěte si zde