Konference “Immovable Property Review” spoluorganizovaná Nadací Forum 2000

Nadace Forum 2000 spolupracuje na konferenci, která je součástí pokračujícího úsilí o navrácení nemovitostí odcizených během holocaustu


V rámci pokračujících snah o nápravu křivd spáchaných během holocaustu se v pražském Černínském paláci od 26. do 28. listopadu 2012 koná hodnotící konference k přezkoumání nemovitého majetku – Immovable Property Review Conference (IPRC). Pořádá ji Evropský institut odkazu šoa ve spolupráci s Nadací Forum 2000 a pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga. Partnery konference jsou Magistrát hlavního města Prahy a Český rozhlas.


„Tragédie holocaustu navždy změnila tvář Evropy – nacisté, fašisté a kolaboranti zavraždili miliony lidí a uloupili jejich majetek,“ uvedl první náměstek ministra zahraničí Jiří Schneider, který akci spolupředsedá. „Více než šest desetiletí čelíme otázkám, jak zajistit sociální potřeby přeživších obětí, jakým způsobem jim navrátit nebo kompenzovat zabavený majetek a jak předat odkaz holocaustu budoucím generacím.“


Konference staví na výsledcích podobných dřívějších setkání a jejich závěrech, a to včetně Terezínské deklarace, společného prohlášení Evropské komise a českého předsednictví Radě Evropské unie v roce 2009 a restitučních doporučení z roku 2010. Tyto dohody vytyčily rámec budoucího vzdělávání a bádání o holocaustu, prosadily sociální péči o přeživší, ochranu památníků a dalších vzpomínkových míst, zkoumání původu uloupených uměleckých děl, pokračující přeshraniční spolupráci a výměnu informací a také vzájemnou výměnu osvědčených postupů.


Diskuse získávají na naléhavosti vzhledem k tomu, že řada lidí, kteří holocaust přežili, již dosáhla vysokého věku. Jak uvedl laureát Nobelovy ceny míru Elie Wiesel v rámci konference Holocaust Era Assets v Praze v roce 2009: „S bolestnou upřímností musím prohlásit, že jsem přesvědčený, že žijící oběti holocaustu, které mají podlomené zdraví nebo finanční obtíže, si zaslouží nejvyšší prioritu. Vytrpěli si už dost. A dost bylo i lidí, kteří těžili z jejich utrpení. Měli bychom učinit vše, co je možné, a čerpat ze všech dostupných zdrojů, abychom jim pomohli prožít závěr života s pocitem bezpečí, hrdosti a klidu.“


Konference se účastní představitelé 47 zemí, které podpořily Terezínskou deklaraci, odborníci a zástupci různých mezinárodních organizací. Věnují se pokroku, kterého zúčastněné země v poslední době v příslušných oblastech dosáhly. Podělí se také o zhodnocení vývoje, nabyté zkušenosti a osvědčené postupy a doporučí další kroky. Vystoupí zde mimo jiné bývalý americký diplomat Stuart Eizenstat, izraelští poslanci a přeživší holocaustu Colette Avital a Felix Kolmer. Ke konkrétním tématům patří diskuse o náboženském a obecním majetku, soukromém majetku, majetku bez dědiců, o ekonomických otázkách, roli médií a veřejného mínění i úloze, kterou v restitučním procesu sehrávají mezinárodní instituce.


„Přes úspěchy konferencí ve Washingtonu v roce 1998 a v Praze v roce 2009, i přes mnohé další veřejné iniciativy stále zbývá mnoho důležitých otázek, kterým je nutné se věnovat,“ uvedl Jiří Schneider.


Více informací o konferenci naleznete na http://iprc.shoahlegacy.org.