Hodnotově orientovaná zahraniční politika

V polovině října se na každoroční konferenci Forum 2000 s názvem “For a Democratic World Order” setkali zástupci Parlamentu ČR, ministerstva zahraničních věcí, politických stran, business a nevládních organizací s cílem prodiskutovat podporu hodnotově orientované české zahraniční politiky.

Jedním z klíčových témat bylo zachování důrazu na lidskoprávní politiku v zahraniční politice České republiky. Diskuse se dále zaměřila na formování transformační politiky v rámci nového strategického přístupu vlády, ekonomické dopady této politiky, vliv vnitropolitického populismu a způsoby spolupráce s autoritativními režimy v oblasti obchodu a investic.