Hledá se LeaDr.

Do soutěže s prvky reality show hledáme mladí lidé, kteří si uvědomují svoji spoluzodpovědnost za místo, v němž žijí.

Cílem je ukázat, že řadu věcí kolem sebe mohou lépe ovlivnit jako místní zastupitelé.
Účastníci projdou sérií workshopů úspěšně projde přes vyřazovací kola soutěže.
Soutěžící se na několika workshopech naučí znalostem a dovednostem, které mohou při
případném politickém angažmá uplatnit. Zúčastní se stáží a setkání s vrstevníky, kteří se již
politiky stali. A získají motivaci k tomu, aby se do místních zastupitelstev pokusili prosadit.

„Při našich projektech zaměřených na podporu aktivního občanství nejmladší generace
potkáváme mnoho angažovaných mladých lidí, kteří mají nápady, dovedou je uvádět v život,
pomáhají potřebným. Jen málo z nich si ale dokáže představit, že by se v budoucnu stali
politiky,“ vysvětluje Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách
společnosti Člověk v tísni, který soutěž pořádá. „Ambicí nového projektu Hledá se LeaDr. je
tento jejich odmítavý postoj měnit a ukázat, že místní politika je klíčová. Česká společnost
nové, vzdělané, sebevědomé a idealistické politiky potřebuje,“ dodává.

Do soutěže se může hlásit do konce roku každý ve věku 18 až 25 let. Nemusí mít žádné
předchozí zkušenosti, rozhodující je odhodlání. Vítěz získá finanční příspěvek pro svůj projekt
a stáž v některé instituci u nás nebo v zahraničí.
První fázi projektu tvoří kampaň na nábor účastníků. V lednu odstartují regionální konkurzy,
na kterých vybere porota 25 účastníků. Posoudí jejich všeobecný přehled, orientaci ve
společenských a politických tématech, prezentační dovednosti, schopnost obhajovat vlastní
Postupující se zúčastní workshopů kombinovaných se soutěžním pořadem s prvky reality
show. Představí vlastní projektové záměry, s nimiž budou dále soutěžit. Čeká je pět kol, ve
kterých budou plnit různé úkoly. V každém kole porota vyřadí jednoho z nich. Poslední dva
finalisté se utkají ve velké debatě a o vítězi rozhodne hlasováním veřejnost.

Soutěž, která je financovaná programem Evropské unie Erasmus+, podpořila řada organizací.
„Vidíme v tom cestu, jak motivovat mladé lidi k respektu a účasti v komunální politice. Ta je
přes všechna úskalí stále tou nejférovější cestou, jak kultivovat veřejný prostor,“ vysvětluje
tajemník Tomáš Chmela z partnerské organizace Sdružení místních samospráv ČR.
K projektu se připojil také Svaz měst a obcí České republiky. „Jsme organizací, která hájí
zájmy samospráv. Lépe je samozřejmě hájí lidé, kteří mají potřebné znalosti a nasazení, umí
elegantně zdůvodnit a prosadit požadavky měst a obcí, a ve výsledku tak zlepšit život nás
všech,” říká její předseda a starosta Kyjova František Lukl. „Projekt má k této činnosti
přitáhnout mladé lidi. Pokud jim můžeme předat zkušenosti našich více než 2 600 členských
měst a obcí a motivovat je k občanské odpovědnosti a aktivnímu zapojení do společenského dění, rádi to uděláme.“

Projekt podporuje i Česká rada dětí a mládeže. „Mladí lidé mají ohromný potenciál
napomáhat pozitivním změnám, a to nejen v budoucnosti, ale i právě teď,“ uvádí Jan Husák,
člen představenstva České rady dětí a mládeže a koordinátor Národní pracovní skupiny pro
strukturovaný dialog s mládeží. „Projekt učí mladé lidí nejen poznávat svá práva, ale i
přebírat svoji odpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Zároveň se jedná o zábavný soutěžní
formát. Oceňuji, že vítězem nebude jen jeden, ale významnou výhru si odnesou všichni, kteří se zapojí,“ uzavírá Husák.

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách kdojiny.cz/leadr.
Marianka Macková, koordinátorka projektu Hledá se LeaDr.
736115910,