Forum 2000 se letos zaměří na společenské transformace a Havlovo globální minimum.

17. výroční konference Forum 2000 proběhne letos v Praze ve dnech 15. až 17. září. Mezi již potvrzenými hosty jsou např. Jeho Svatost dalajlama, nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel či známý britský novinář Edward Lucas.

Hlavním tématem letošní konference budou problémy a důsledky společenských transformací, tedy různé aspekty probíhajících změn současného světa. „Delegáti se budou zabývat rolí práva, politických stran, konflikty mezi národními a globálními zájmy či náboženskými a kulturními souvislostmi, jejichž vliv je patrný například v zemích Blízkého východu. Ještě větší pozornost než v minulých letech chceme věnovat Číně, zamyslet se nad souvislostí mezi ekonomickým růstem, emancipací středních tříd a otevíráním veřejného prostoru,“ říká výkonný ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal.

V rámci zkoumání společenských změn bude zvláštní pozornost věnována problematice korupce a jejímu vlivu na správu věcí veřejných a na ekonomický rozvoj. Předmětem debat bude jak rozdílné vnímání tohoto fenoménu v různých kulturách, tak i neschopnost nových elit účinně mu čelit. Ta se projevuje ve většině transformujících se společností od střední Evropy až po Blízký východ.

Konference bude také pokračovat v rozvíjení odkazu zakladatele Nadace Forum 2000 Václava Havla. „Po loňských panelových debatách věnovaných Havlovu důrazu na rozvoj občanské společnosti a na úzký vztah mezi médii a demokracií se zaměříme na jeho výzvu k hledání a prosazení celosvětového mravního a duchovního minima společného všem civilizačním okruhům, kulturám a náboženstvím, z něhož by vycházela pravidla a normy soužití všech národů, menšin i nadnárodních společenství v globálním světě,“ říká člen správní rady Nadace Forum 2000 Ivo Šilhavý.

Mezi již potvrzenými hosty letošní konference jsou vedle Jeho Svatosti dalajlamy, Edwarda Lucase a Elie Wiesela např. bývalý australský ministr zahraničí Gareth Evans, známý britský filozof Roger Scruton, izraelský politolog Šlomo Avineri, americká profesorka teologie Doris Donnelly, šéf dánské mediální společnosti JP Politikens Jørgen Ejbøl či bývalá maďarská ministryně zahraničí Kinga Göncz.

Po loňském úspěšném ročníku, kdy si diskuse Fora 2000 přišlo v Praze, Plzni, Ostravě a Bratislavě vyslechnout téměř 4 000 návštěvníků z řad zainteresované veřejnosti, jsou v jednání možnosti rozšíření konference také do Budapešti, Krakova a Vídně. Konference bude tradičně otevřená pro veřejnost a zdarma. Velká část programu bude vysílána v přímém přenosu na stránkách www.forum2000.cz. Pro účast na většině diskusí je nezbytné se předem zaregistrovat. Registrace pozorovatelů bude zahájena 1. června 2013.

Více informací o konferenci naleznete zde.

Přílohy