Forum 2000: 3 týdny do NGO Market 2021. ONLINE.

Letošní NGO Market – Týden pro neziskové sektor –  začíná už zanedlouho. Proběhne v týdnu od 19. do 23. dubna 2021, ONLINE.

Neziskové organizace představují klíčový prvek pro utváření silné občanské společnosti a jsou i jedním z ukazatelů zdravé a demokratické země. NGO Market proto dlouhodobě usiluje o to, aby jejich činnost nebyla zlehčována a opomíjena a aby posiloval důvěru společnosti v nezastupitelnou roli neziskových organizací.

Pět dní hlavního programu bude nabitých workshopy a debatami jak pro zástupce neziskových organizací, tak pro širokou veřejnost.

Neziskové organizace se mohou těšit na:

Jak chceme více přiblížit činnost neziskových organizací veřejnosti? Letos jsme připravili:

  • Debaty a inspiraci od českých i zahraničních neziskových organizací
  • Informace, kde a jak se stát dobrovolníkem a co vám dobrovolnictví zpětně může přinést
  • Pokračování podcastu Mluvme spolu, který přináší nové pohledy na rozmanitost neziskového sektoru
  • #sdilimpravdu je iniciativa NGO Marketu, skrze kterou chceme ukázat základní pilíře a hodnoty neziskového sektoru. Cílem je, aby se společností nešířily jen mýty a stereotypy o neziskových organizací, ale sdílela se pravda. Tak, aby pravda měla prostor pokojně a hluboce zakořenit v naší společnosti, byla pro nás inspirací a pomohla nám mít oči i srdce otevřené.

Každoroční katalog NGO Marketu je pro vás připraven i letos. 🙂
Přináší řadu inspirativních informací a rozhovorů s partnery NGO Marketu. Najdete v něm mimo jiné i to, jakým způsobem může třeba právě vaše nezisková organizace tyto organizace oslovit pro vzájemnou spolupráci.

Pro aktuální informace sledujte web Fora 2000 a Facebook NGO Marketu, kde se budete moci k jednotlivým aktivitám rovněž připojit.