FoRS: Přehled sbírek na pomoc Ukrajině

Partnerská organizace DEMAS, FoRS – Fórum pro rozvojovou spolupráci, sestavila a průběžně aktualizuje seznam sbírek na podporu Ukrajiny. Najdete zde mj. sbírky následujících organizací: 

Člověk v tísni na rychlou pomoc Ukrajině uvolnil již milion korun, lidé mohou přispět na sbírku SOS Ukrajina. Pokud bude situace vojensky eskalovat, nevyhnutelně vyvolá velkou uprchlickou vlnu. Tým Člověka v tísni na Ukrajině situaci zblízka sleduje a připravuje různé scénáře, jak uprchlíkům poskytnout co nejrychlejší humanitární pomoc. Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp

Charita Česká republika se ve spolupráci s Charitou Ukrajina v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Zdroj: https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/

NESEHNUTÍ pomáhá na Ukrajině nezávislým novinářům, kteří informují o politických represích a porušování lidských práv, podporujeme investigativní média, která vynáší na světlo korupci a rozkrývají mocenské zájmy a spolupracujeme s ochránci lidských práv, kteří monitorují jejich porušování. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205968

Lékaři bez hranic na Ukrajině poskytují zdravotní péči a humanitární pomoc obyvatelům zasaženým dlouhotrvajícím konfliktem i pacientům trpícím tuberkulózou. Pomoc poskytují všem bez ohledu na jejich původ či politické preference. Zdroj: https://darujte.lekari-bez-hranic.cz/?utm_campaign=ukrajina_2302&utm_medium=social&utm_source=FB

1169

Masarykova univerzita podporuje ukrajinské studenty a akademiky prostřednictvím finanční pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely, kterou iniciovala. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ. Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14814-mu-zridila-sbirku-na-vzdelavaci-a-humanitarni-pomoc-ukrajine

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje neformální výzvu SOS UKRAJINA NEWS, jejímž cílem je poskytnout redakcím příspěvek na přímé zpravodajství z místa konfliktu zaměřené na popis průběhu ruské agrese a jejích dopadů. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205971

Post Bellum vybrané prostředky poskytne v prvé řadě ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, která se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a zdravotnického zabezpečení obráncům Ukrajiny. Dále pak budou využity k humanitární pomoci lidem postiženým invazí ruské armády. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205934