Festival Jeden svět na školách je tady, letos online! Nové filmy vhodné jak pro prezenční, tak distanční výuku

Festival Jeden svět na školách i letos nabízí nové dokumentární filmy a výukové materiály. Vše online, tak učitelé s dokumentárními filmy mohli pracovat v prezenční i distanční výuce. Letošní ročník se bude věnovat hlavně tématu života v online prostředí a odloučení od rodiny, přátel a spolužáků. Festivalová nabídka bude zpřístupněna v termínu od 10. května do 6. června 2021 a ani tento rok žáky a studenty neochudíme o debaty k filmům se zajímavými hosty. 

ŠKOLNÍ PROJEKCE FESTIVALU JEDEN SVĚT 

Filmy pro mladší i starší žáky základních škol a studenty středních škol jsme vybrali s ohledem na jejich věk. Každý film je zpracován do audiovizuální lekce, kde najdete doprovodné materiály a tipy na aktivity, jak s tématy filmů pracovat v online i offline hodinách. Pro mladší žáky jsou filmy opatřeny českým dabingem, pro ty starší českými titulky. V letošní nabídce naleznete například film Máme doma cirkus, Manželství, My jsme Rusko nebo Čínský umělec v exilu.  

Jeden svět živě – vzdělávací online debaty a besedy

Dokumentární filmy u žáků a studentů často vzbuzují silné emoce a nezodpovězené otázky. Proto uspořádáme několik online debat k vybraným filmům z letošní festivalové nabídky. Od 10. do 19. května vždy v 10 hodin se budete moci připojit na Jeden svět živě – pravidelné streamy debat s odborníky nebo přímo s filmovými tvůrci a tvůrkyněmi, ale i další zajímavé besedy, přednášky a panelové diskuze z oblasti vzdělávání. Pokud by vám čas nebo termín nevyhovoval, debaty bude možné sledovat i později ze záznamu. 

InspiRACE: Náhradní planeta neexistuje

Nestihli jste živé vysílání debaty InspiRACE: Jak na klima?, která proběhla v rámci kampaně Náhradní planeta neexistuje? Podívejte se svými žáky a studenty na webovém portálu na záznam a poslechněte si tak zajímavé hosty, kteří debatovali na téma „co sami můžeme udělat pro zmírnění dopadů změn klimatu”. 

Děti online – mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ  

Neznáte ještě seriál V digitálním světě? Pojďte se s námi setkat na webináři, kde se dozvíte, jak už na 1. stupni ZŠ otevřít témata mediální a digitální gramotnosti (např. e-bezpečí, kyberšikana, digitální stopa). Webinář může být podpůrný i pro naplnění cílů revize RVP v informatice na ZŠ. Setkání je určené pro učitele, vychovatele, metodiky prevence a další, kteří pracují především s věkovou skupinou 6 až 12 let, ideálně pak 4. až 6. třída ZŠ.

20 let JSNS – děkujeme, že jste s námi!

Před dvaceti lety, na jaře roku 2001, jsme během filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět poprvé pořádali speciální projekce pro školy. Tak se zrodil vzdělávací program Jeden svět na školách, nedávno přejmenovaný na zkrácené JSNS. To, že se nápad využívat filmy, nově vypracovanou metodiku a doprovodné informační materiály v běžné školní výuce ujal, bylo možné díky tomu, že s nimi hned na začátku začaly pracovat desítky vyučujících. Bez nich by rozjezd Jednoho světa na školách nebyl možný, respektive by vypadal úplně jinak. Do stovek škol začaly následně proudit krabice s tištěnými publikacemi a především s filmovými nosiči, VHS kazetami, které později nahradily DVD.