EUROPEUM součástí programu Think Visegrad Fellowship

Think Visegrad, financovaný Mezinárodním visegrádským fondem, je platforma think-tanků se zaměřením na strategicky důležité regionální záležitosti. Cílem platformy je analyzovat klíčová témata Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), a poskytnout doporučení pro vlády zemí V4, předsednictví skupiny a Mezinárodní visegrádský fond.

Think Visegrad navíc nabízí fellowship pro experty z nečlenských zemí V4. EUROPEUM Institut pro evropskou politiku bude, společně s dalšími spolupracujícími think-tanky, hostitelskou organizací jednomu expertnímu pracovníkovi, jež bude mít možnost podílet se na aktivitách Institutu po dobu maximálně osmi týdnů. Vybraný kandidát by měl během této doby vypracovat policy paper a uskutečnit jednu veřejnou prezentaci na předem stanovené téma.

Více informací zde.