EUROPEUM publikace

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM informuje o nové publikaci „Možnosti organizované občanské společnosti při ovlivňování rozhodovacích procesů EU pomocí tvorby národních pozic“, která byla vydána při příležitosti stejnojmenné mezinárodní konference, která se konala dne 28. 3. 2014 v Evropském domě v Praze.

V publikaci naleznete tři případové studie: Česká republika, Polsko a Lotyšsko. Dále je zde kapitola věnující se dalším sedmi zemím EU a jejich utváření národních pozic.


Publikaci v českém jazyce je možné stáhnout zde:

http://www.europeum.org/images/publikace/tvorba_narodnich_pozic.pdf

Publikaci v anglickém jazyce je možné stáhnout zde:

http://www.europeum.org/images/publikace/civil_society_providus.pdf