EUROPEUM: pozvánky, články, diskuse

EU± // Konference o budoucnosti Evropy

Zahájení Konference o budoucnosti Evropy se blíží. Ve středu 10. března podepsali nejvyšší představitelé EU deklaraci, která vymezuje její podobu a účel – zbývá ji pouze zahájit na den Evropy 9. května 2021.
Na rozdíl od Konventu o budoucnosti Evropy, ze kterého vzešla evropská ústava a posléze Lisabonská smlouva, se Konference zaměří pouze na diskuzi nastavení evropských politik – především klimatu a digitalizace. Účastnit se jí budou moci občané členských států Evropské unie, přičemž jejím cílem je vtáhnout širší vrstvy obyvatelstva do diskuzí o tom, co by měla EU dělat v budoucnosti.
Jaký je účel Konference o budoucnosti Evropy? Proč byla naplánovaná zrovna na roky 2021/22? Jaký je rozdíl mezi ní a Konventem o budoucnosti Evropy? Jaké výstupy se dají očekávat? A podporuje konferenci Česká republika? Na tyto a další otázky odpoví:
• Lenka Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku, Univerzita Karlova
• Zuzana Stuchlíková, EUROPEUM Institute for European Policy
• Štěpán Černý, ředitel Odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR

Regionální dopad politik Visegrádské čtyřky – posílení nebo fragmentace?

Márk Szabó se ve svém posledním příspěvku věnuje problematice vztahů Visegrádské skupiny, zejména její vnitřní koherenci, ale i vztahu vůči EU.

Kosované dali své zemi poslední šanci. Volební zemětřesení smetlo válečné elity a přineslo naději na lepší budoucnost

Výzkumná pracovnice Jana Juzová ve svém článku pro Info.cz analyzuje vítězství strany Vetëvendosje! (Sebeurčení!) v kosovských parlamentních volbách, které proběhly v půlce února

České (ne)plánování národního plánu obnovy

Vít Havelka v článku pro Info.cz píše o českém národním plánu obnovy.

Café Evropa online: Vláda práva v EU – jak najít společnou řeč

Záznam z debaty z cyklu Café Evropa, která se zabývala otázkami fungování právního státu, demokracie a svobody médií.

European Summer School Prague

Letošní ročník se bude týkat zejména pokoronavirového restartu. Unikátní zkušenost, možnost diskutovat problémy v mezinárodním prostředí a pod dohledem expertů na danou problematiku, to je ESS Prague 24-31. 7. 2021! Přihlášky můžete poslat do 20. června.