EUROPEUM: pozvánky

EU Enlargement to Western Balkans: How to Overcome the Deadlock?

Přijměte prosím pozvání na debatu o rozšiřování EU na západním Balkáně. Akce proběhne v pátek 8. listopadu od 17 do 19 hodin v Evropském domě v Praze.

Předběžný program:

17:00–17:15: Úvodní slovo
17:15–17:45: Prezentace Marka Stojiće
17:45–18:30: Panelová diskuze, které se zúčastní:

 • Malinka Ristevska Jordanova, European Policy Institute, Severní Makedonie
 • TBD, Ministerstvo zahraničních věcí, Česká republika
 • Marko Stojić, EUROPEUM a Metropolitní univerzita v Praze
  ​​Moderátorka Jana Juzová, EUROPEUM

18:30–19:00: Otázky z publika.

Debata bude vedena v anglickém jazyce bez tlumočení.

Pokud se plánujete debaty zúčastnit, zaregistrujte se prosím pomocí odkazu https://bit.ly/WBDeadlock.
Událost naleznete také na Facebooku

EU± // Střední Evropa a spory o stav právního státu

Evropská unie byla založena na principech svobody, rovnosti a demokracie – tedy hodnotách, v rámci kterých hrají důležitou roli principy právního státu. V poslední době se v souvislosti se situací v Polsku a Maďarsku začalo diskutovat o tom, do jaké míry má EU tyto základní hodnoty chránit a zdali má vůbec právo se k nim vyjadřovat.

Právě tomuto tématu se bude věnovat další diskuze z cyklu EU±. Debata nad touto otázkou totiž opět částečně zesílila poté, co Evropská komise představila návrh nového víceletého finančního rámce, kde jako jednu z podmínek využití evropských peněz zakomponovala dobrý stav právního státu.

Má být takováto podmínka uplatňována? Jak se k tomu staví ČR? Jsou Polsko a Maďarsko jediné země, které mají dle EK problém se stavem právního státu? Nehrozí něco podobného i České republice? A proč jsou principy právního státu tak důležité?

 • Vít Dostál, ředitel Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs
 • Kateřina Šafaříková, novinářka Respektu

Na tyto a další otázky Vám odpoví:

Moderaci obstará Tomáš Weiss z Katedry evropských studií IMS FSV UK.

Událost, která je dostupná i na Facebooku, se uskuteční ve středu 6. listopadu od 19:00 v Pražském kreativním centru (Staroměstské náměstí 4/1, Praha). 

Café Evropa v regionech – Pardubice: Nerovnováha platů v Evropě – proč bereme méně než na Západě?

V rámci série debat pod názvem Café Evropa se v prvním listopadovém týdnu nevyhneme ani Pardubickému kraji. V jeho krajském městě – Pardubicích – se tentokrát uskuteční přednáška dotýkající se problematiky nerovnováhy platů v Evropě a otázky, proč bereme méně než na Západě.

Češi, ať už v běžných nebo ve vysokých manažerských pozicích, mnohdy vydělávají méně než naši západní sousedi. Navíc existují specifická odvětví, která jsou těmito mzdovými rozdíly postižena víc než jiná, a dochází tak i k takzvanému odlivu mozků, který je v České republice typický například pro lékaře žijící na západě země. Při hledání práce za západní hranicí dostane  většina pracovníků násobně vyšší plat než v domácím prostředí na stejné pracovní pozici. Česká republika pak na jedné straně trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníku a na straně druhé je nucena hledat náhradu v jiných zemích, především východně od našich hranic.

Proč jsou pracovníci v západní Evropě placeni víc než lidé na stejných pozicích v Česku? Kterých odvětví se platové rozdíly týkají nejvíce? Jakou roli hrají rozdílně vysoké životní náklady na příjmy v daných zemích? Co dělá v oblasti zmenšování těchto rozdílů Evropská unie? Snaží se Česko udržet své talenty doma, a jak tomu může pomoci? Jak dokážeme pozitivně využít platové rozdíly v náš prospěch? Jak se bude situace vyvíjet v budoucnu? A jak tyto rozdíly ovlivňují pohraniční oblasti Česka?

Naše pozvání k debatě nad tímto tématem přijaly:

 • Leonie Liemich, vědecká pracovnice, Friedrich-Ebert-Stiftung zastoupení v České republice
 • Hana Velíšková, personální ředitelka, Mondi Group

Diskuzí bude provázet moderátor Martin Vokálek z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Kdy a kde? 

 • čtvrtek 7. listopadu od 17 do 18.30 hodin 
 • Pardubice

Pokud se chcete debaty zúčastnit, je potřeba se nejdříve zaregistrovat pod tímto odkazem. Událost máme vytvořenou i na Facebooku, ta ale k potvrzení účasti nestačí. Jestli máte-li jakýkoliv dotaz, můžete se nás zeptat na e-mailu debaty@cafe-evropa.cz.

Café Evropa: Třicet let svobody–jak je lze vnímat a co nás čeká?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem “Třicet let svobody – jak je lze vnímat a co nás čeká dál?” budou:

• Monika MacDonagh-Pajerová, bývalá mluvčí stávkujících studentů, vysokoškolská pedagožka
• Ludmila Rakušanová, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa v Mnichově, novinářka a spisovatelka, Český rozhlas

Moderátorkou debaty bude Katka Etrychová.

Kdy a kde?

 • Pondělí 11. listopadu od 18:00 – 19:30
 • Evropský Dům Praha (Jungmanova 24, 11000 Praha)

Letos si připomínáme třicet let od sametové revoluce, kdy občané a jejich iniciativa vybojovala svobodu a pomohla změnit kurz tehdejšího Československa ve všech ohledech ať už ekonomických, ideových nebo společenských. Transformační proces, který umožnil jednoznačný posun vpřed, se projevil prakticky ve všech aspektech našich života. Obdobné změny zároveň probíhaly i v jiných státech střední a východní Evropy, z nichž většina po letech také vstoupily do Evropské unie. Často se však diskutuje u nás i na Slovensku o tom, co mohlo v posledních třiceti letech proběhnout lépe, či jinak. Prosperita, a také svoboda a demokracie, ke kterým snahy československých občanů na přelomu 80. a 90. let směřovaly, nejsou ani v dnešním světě samozřejmostí.

Jak byly vnímány události roku 1989 v Česku? Jak viděly transformaci v Československu země západní Evropy? Jakým způsobem se o transformaci dnes mluví u nás a u našich sousedů? Jak v české společnosti rezonuje odkaz sametové revoluce a jak jsme s nabytou svobodou naložili? Co lze označit za úspěšné příklady transformace při cestě střední Evropy za demokracií a směřování do EU a existují naopak chyby, jejichž dopady pociťujeme i dnes? Jak pomohl vstup České republiky do EU před 15 lety ukotvit demokratické hodnoty v našich společnostech? Kam bude Česká republika v rámci Evropy dále směřovat, a co nám k tomu říká odkaz 17. listopadu?

NA DEBATU JE NUTNÉ SE REGISTROVAT, POTVRZENÍ ÚČASTI NA FB NENÍ DOSTAČUJÍCÍ. REGISTRACI PROVEDETE KLIKNUTÍM NA ODKAZ “NAJÍT VSTUPENKY”, NEBO NA www.bit.ly/CafeE33. Máte-li jakýkoliv dotaz, obrátit se na nás můžete na emailu debaty@cafe-evropa.cz.

Více novinek a událostí můžete najít na webu webu, Facebooku nebo Twitteru Europea.