EUROPEUM Konference Transaltantic Relations 2009

Mezinárodní konferenci TRANSATLANTICKÉ VZTAHY 2009 – ŠANCE PRO NOVÝ ZAČÁTEK?

Datum konání: 28. května 2009
Místo konání: U Hájků, Kongresové Centrum, Na Poříčí 42, Praha 1

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci “Transatlantické vztahy 2009 – Šance na nový
začátek?”. Konference je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a
Fridrich Ebert Stiftung a bude se konat 28. května 2009 v Praze.

Cílem konference je prodiskutovat současný stav transatlantických vztahů a doporučení k jejich vylepšení v blízké budoucnosti. Na konferenci budou představeny čtyři policy papery, které byly vypracovány skupinou expertů z EU a USA, se zaměřením na obchod, energetiku a klimatické změny, na podporu demokracie a na sousedství EU.

Konference je organizována v rámci projektu Transatlantického politického fóra, vedeného Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s CSIS Washington D.C., GMF US, SIEPS Stockholm, Notre Europe Paris a PSSI Praha. Projekt byl podpořen Delegací Evropské komise ve Spojených státech, Úřadem vlády České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce