European Summer School 2017 – “Challenged Union: Making Sense of the Troublemakers”

EUROPEUM bude v červenci pořádat už patnáctou European Summer School 2017 – tentokrát zaměřenou na euroskepticismus. Pro studenty přihlášené 31. ledna platí nabídka snížené ceny.
Více informací nelznete na http://europeum.org/articles/detail/1145/european-summer-school-2017-challenged-union-making-sense-of-the-troublemakers