Česká zahraniční politika v roce 2012 / Pozvánka

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) si Vás dovoluje pozvat na panelovou diskusi na téma Česká zahraniční politika v roce 2012, spojenou s prezentací publikace Agenda pro českou zahraniční politiku 2013.

Debata se soustředí na zhodnocení české zahraniční politiky v roce 2012 a na představení doporučení Výzkumného centra AMO pro českou zahraniční politiku v roce 2013. Hosté budou diskutovat o hlavních tezích publikace a o prioritách české zahraniční politiky. Zaměří se na aktuální zahraničněpolitická témata, mimo jiné na českou evropskou politiku, transatlantickou spolupráci a bezpečnostní a obrannou politiku ČR.

Mezi hosty promluví:

  • TOMÁŠ KARÁSEK, ředitel Výzkumného centra AMO
  • KAREL KOVANDA, bývalý zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy u Evropské komise
  • PETR ROBEJŠEK, politolog, publicista a analytik hospodářského a politického vývoje
  • JIŘÍ SCHNEIDER, 1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR, státní tajemník pro Evropskou unii
  • PAVEL TELIČKA, poradce v BXL Consulting, bývalý člen Evropské komise – t.b.c.

Pracovní jazyk: čeština

Čas a místo konání:
středa, 20. března 2013, 17:00 -19:00
Tyršův dům – aula, Újezd 42, Praha 1

Registrace: Účast je možná po přihlášení na adrese registrace@amo.cz nebo zdedo 19 března 2013.