Eastern Partnership Action Day Prague 2012


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a AEGEE Eastern Partnership Project zvou na Eastern Partnership Action Day jednodenní konferenci věnovanou tématu východního partnerství EU a možnostem financování projektů v rámci Východního partnerství.

Konference se uskuteční 15. března 2012 od 14h v Evropském domě (Jungmannova 24).

Konference určená mladým z České republiky, nevládním organizacím, které se zabývají otázkami evropské integrace, a aktivním skupinám lidí, kteří se věnují politice východního partnerství EU.