Dvacet let demokracie ve střední a východní Evropě

PASOS, připravuje na listopad 2009 za podpory Mezinárodního Visegrádského Fondu a Evropské komise konferenci – veřejnou debatu, která bude reflektovat 20. výročí demokratické transformace ve Střední a východní Evropě. Rádi bychom dali možnost nové generaci představitelů občanské společnosti v postkomunistických zemích i v zemích, které si procházejí demokratickou transformací či stále bojují s diktaturou, jako například Bělorusko, se setkat s bývalými významnými disidenty a politiky ze zemí Střední a východní Evropy.

Veřejné debatě bude předcházet sociologický výzkum a srovnávací studie m v zemích Visegrádské čtyřky mezi mladou generací občanů, kteří si už neprožili období „sametových revolucí“ v roce 1989, bude hodnotit znalost a chápání politiky EU i zemí Visegrádu podporující demokracii a lidská práva ve třetích zemích.