Doporučení k novému Akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii

Asociace DEMAS se připojuje k doporučením vydaným Sítí pro lidská práva a demokracii (Human Rights and Democracy Network, HRDN). Doporučení HRDN vyzývají členské státy EU a orgány EU, aby byly ambiciózní při provádění politiky v oblasti lidských práv a doprovázely je konkrétním souborem opatření.