DEMAS se připojuje k doporučení HRDN k novému Akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii

Asociace DEMAS se připojuje k doporučením vydaným Sítí pro lidská práva a demokracii (Human Rights and Democracy Network, HRDN). Doporučení HRDN opakují výzvu členským státům EU a orgánům EU, aby byly ambiciózní při provádění politiky v oblasti lidských práv, doprovázely je konkrétním souborem opatření a stály kdykoli a kdekoli v čele mezinárodního společenství vystupujícího proti porušování lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodním zločinům.