Dopis ministrovi

Jelikož mnohé z členských organizací asociace DEMAS jsou aktivní v zemích východní Evropy, s politováním jsme zaznamenali publikaci našich polských kolegů Changes in Visa Policies of the EU Member States. New monitoring Report (Stefan Batory Foundation, Varšava, květen 2009). Analýza srovnává konzuláty jednotlivých zemí Evropské unie v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině a v Moldavsku. Podle jejích výsledků patří konzuláty České republiky k těm s nejhoršími co do podmínek pro žadatele o vízum. Problematické jsou zejména tyto oblasti: délka vízové procedury, počet potřebných návštěv pro obdržení víza, kvalita informací online či délka front před konzulátem. Publikace je k nalezení na adrese http://www.batory.org.pl/doc/Visa_Report_2009.pdf.

Přílohy