Dopis mezinárodních organizací v reakci na Summit EU a Číny

DEMAS se připojil ke společnému dopisu mezinárodních nevládních organizací, který reaguje na  blížící se Summit Evropské unie a Číny, který se uskuteční v Bruselu 2. června 2017. Dopis je adresován prezidentovi Evropské rady, prezidentovi Evropské komise a Vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jež vyzývá k využití této příležitosti k demonstrování jasného závazku Evropské unie a jejích členských států k podpoře lidských práv v Číně.

Celý dopis naleznete v příloze. 

 

Přílohy