Dopis DEMAS k dokumentu “Základní rámec občanského vzdělávání v ČR”

V návaznosti na projednání dokumentu „Základní rámec občanského vzdělávání v ČR“, zaslal DEMAS otevřený dopis Ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Janu Chvojkovi. DEMAS v dopisu navrhnul zvážení aktuální podoby Základního rámce a jeho předložení Vládě ČR v září letošního roku. DEMAS považuje za podstatné, aby na konci července teprve zahájená debata s odbornou veřejností pokračovala a nabízí do ní své dlouholeté zkušenosti z praxe.

Dopis naleznete v příloze.  

Přílohy