Diskuze: CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT IN AFGHANISTAN

Vážení zájemci o mezinárodní dění, milí přátelé a příznivci AMO,

ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY

si Vás dovoluje pozvat na veřejnou diskusi na téma

CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT IN AFGHANISTAN

Se svými příspěvky vystoupí a na Vaše dotazy odpoví:

=========================================================

ALI A. JALALI
bývalý afghánský ministr vnitra

AKBAR AYAZI
zástupce ředitele pro vysílaní, Rádio Svobodná Evropa/Radio Liberty

ESTER LAUFEROVÁ
koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Logar, Ministerstvo zahraničí ČR

FILIP MORAVEC
bývalý mluvčí civilní části provinčního rekunstrukčního týmu v provincii Logar

=========================================================

Pracovní jazyk: angličtina

Čas a místo konaní: Pondělí 24. května 2010 od 18:00, místnost H212, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Svoji účast prosím potvrďte na

Další informace Vám poskytne:

224 813 460


www.amo.cz