Diskusní panel ke Dni lidských práv

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na diskusní panel „Jak mohu přispět k prosazování lidských práv ve světě?“, který se bude konat u příležitosti Dne lidských práv ve čtvrtek 9. prosince 2010 v 17 hod. v Domě OSN. Diskusi pořádá České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS a Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS ve spolupráci s Informačnim centrem OSN.


V příloze naleznete plné znění pozvánky na akci ve formátu pdf

Přílohy