Diskuse k připomenutí snídaně prezidenta Mitterranda s československými disidenty.

Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze pořádá diskusi k připomenutí 25. výročí setkání francouzského prezidenta Françoise Mitterranda s osmi československými disidenty.

Původní setkání při snídani se konalo dne 9. prosince 1988 v Buquoyském paláci – sídle francouzského velvyslanectví v Praze – a mezi přítomnými disidenty byl například Václav Havel, Jiří Dienstbier či Václav Malý. Setkání představovalo de facto oficiální uznání československého disentu západním demokratickým státem. Pro disidenty se tak stalo impulsem pro další vývoj aktivit cílených proti zkostnatělé politické struktuře československého státu. Mitterrandova debata s vůdci neformální opozice také vyslala silný politický signál Komunistické straně Československa, která již v té době čelila rostoucímu domácímu a mezinárodnímu tlaku. Setkání u snídaně se v následujících měsících stalo důležitým symbolem západní podpory pro přechod k demokracii v Československu.

Diskuse k připomenutí této památné snídaně proběhne ve středu 11. prosince 2013, a to opět v prostorách francouzského velvyslanectví v Praze. Mezi pozvanými hosty bude několik původních účastníků, historiků, akademiků a diplomatů. Diskuse se zaměří nejen na dědictví setkání Françoise Mitterranda s československými disidenty, ale také na význam obdobných aktů v současné diplomacii.

Více informací o diskusi naleznete na webových stránkách Fora 2000.