DEMAS: výroční zpráva 2020

Přečtěte si zprávu o činnosti platformy DEMAS v roce 2020. Najdete spolu s dalšími v sekci výroční zprávy.

Pandemie změnila naše dosavadní životy často k nepoznání. Nejinak – a často mnohem hůře – tomu ale bylo i v některých jiných částech světa. V zemích, kde jsou každodenně porušována lidská práva a kde vládnou nedemokratické režimy, se pandemie běžně stávala záminkou k omezování opozice, věznění aktivistů či po tlačování demonstrací. V těchto místech, kde pracují naše členské organizace, se tak jejich pomoc stala o to důležitější a jejich práce o to složitější. Děkujeme všem kolegům, kteří ji obětavě a s nadšením vykonávají a děkujeme také všem Vám, kteří jim pomáháte a držíte palce.