DEMAS vydal stanovisko k víceletému finančnímu rámci EU


DEMAS spolu se svými členskými organizacemi a Správní radou vypracoval stanovisko k návrhům budoucího víceletého finančního rámce. Ve stanovisku je kladen důraz na důležitost a komplexnost transformační spolupráce, stejně jako prioritizaci finančních nástrojů vnější pomoci EU.