DEMAS pořádá školení pro členské organizace


DEMAS pořádá školení na Matici logického rámce pro své členské organizace. Workshop si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými fázemi metody logického rámce. Součástí bude i analýza jednotlivých částí, stejně jako i praktické sestavení matice pro konkrétní projekty.

Přílohy