DEMAS: Národní lidskoprávní instituce, NHRI

Česká republika dosud nezřídila tzv. národní lidskoprávní instituci (National Human Rights Institution, NHRI). Národní lidskoprávní instituce jsou státem vytvořené odborné instituce s širokým mandátem na ochranu a podporu lidských práv na národní úrovni, které jsou nezávislé na vládě. NHRI se tak stává důležitým spojovatelem mezi státními orgány, občanskou společností a také mezinárodními institucemi. NHRI má splňovat standardy tzv. Pařížských principů schválených Valným shromážděním OSN. Doposud byla ustavena již ve 120 státech světa. Česká republika v současnosti patří mezi poslední čtyři členské státy Evropské unie bez akreditované národní lidskoprávní instituce.

Česká republika se před nedávnem stala opět členem Rady OSN pro lidská práva a jako taková by měla být vzorem pro ostatní státy nejen svým jednáním, ale rovněž institucionálním uspořádáním vnitrostátní ochrany lidských práv. Je namístě připomenout, že právě na půdě Rady OSN pro lidská práva bude začátkem roku 2023 probíhat další cyklus tzv. univerzálního periodického přezkumu (UPR), v jehož rámci se budou ostatní státy vyjadřovat k České republice.

V této souvislosti jsme zaslali panu premiérovi výzvu k projednání založení takovéto instituce. Celou zprávu si můžete přečíst zde DEMAS_NHRI_2022

K dopisu se připojily tyto organizace:
Amnesty International, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Centrum pro lidská práva a demokracii, Česká ženská lobby, Člověk v tísni, Migrační konsorcium, Nadace Forum 2000, Rekonstrukce státu, Transparency International, Zelený kruh

Přílohy