DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Demas je platforma předních českých nevládních organizací, které se soustředí na podporu základních lidských práv, demokracie, občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí a vlády práva ve třetích zemích.