DEMAS a jeho členské organizace se připojily k apelu o bezvízové Evropě


DEMAS se spolu se svými členskými organizacemi připojil k apelu o bezvízové Evropě a stal se tak součástí Koalice pro evropský kontinent nerozdělený vízy. Koalice si klade za cíl oslovit představitele států Evropské unie a zemí východního partnerství před jejich společným setkáním koncem září na sumitu ve Varšavě. Koalice chce tímto apelem představitelům států připomenout jejich příslib umožnit bezvízový styk mezi zeměmi EU a zeměmi východního partnerství, a to ihned jakmile budou odstraněny technické překážky.

Přílohy