Dějiny, film a lidská práva

Na vysokých školách se představí nový projekt Dějiny, film a lidská práva

Praha, 15. října 2009 – Společnost Člověk v tísni a Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět spouští nový projekt Dějiny, film a lidská práva, který si klade za cíl posílit výuku lidskoprávní problematiky prostřednictvím dokumentárního filmu a její zavedení do vysokoškolských osnov. Projekt je zaměřen především na studenty posledních ročníků magisterských studií a doktorandy působících na katedrách práva, historie, mezinárodních vztahů a jiných společenskovědních oborů. Součástí letošního projektu bude týdenní seminář na konci listopadu, jehož výstupem by měla být podoba konkrétních filmových seminářů pro nadcházející letní semestr.

Projekt Dějiny, film a lidská práva vychází z dlouhodobého zájmu o dokumentární filmy Jednoho světa ze strany vysokoškolských pedagogů i studentů. „Dalším důvodem, proč jsme se pro podobný projekt rozhodli, je skutečnost, že se Člověk v tísni již několik let systematicky snaží zařadit výuku historických a lidskoprávních témat skrze dokumentární filmy do osnov základních a středních škol. Na vysoké školy žádný takový projekt zatím zaměřený nebyl,“ upřesnila koordinátorka projektu Šárka Maroušková.

Jednou z důležitých akcí tohoto nového projektu v letošním roce bude týdenní seminář, který se koná od 30. listopadu do 7. prosince 2009 ve Svatém Janu pod Skalou. Organizátoři seznámí vybrané studenty se základními lidskoprávními otázkami, jako jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, rovnost versus diskriminace, mezinárodní spravedlnost a další. Studentům představí i filmová díla, která danou problematiku názorně ilustrují.

„Účastníci semináře zároveň společně s pozvanými odborníky vyvinou metodiku, jak používat film ve výuce, jak pracovat se studenty, naučit je k problémům přistupovat aktivně a kreativně o nich přemýšlet v souvislosti s probíranou látkou“, doplnila Šárka Maroušková. Studenti se zároveň budou
podílet na výběru dvaceti filmů, které budou sloužit jako výukové materiály pro dokumentárně-filmové semináře na vysokoškolských katedrách.

Po skončení semináře budou mít účastníci měsíc na přípravu vlastních projektů – filmových seminářů, které by chtěli představit na svých katedrách. Jednotlivé semináře pak na školách povedou v první polovině roku 2010 v průběhu letního semestru. Vedle toho vzniknou webové stránky a tištěná
skripta, jež by měly být metodologickou i obsahovou oporou práce doktorandských studentů.

Projekt po odborné stránce zaštítili Mgr. Blanka Čechová, odbornice na lidská práva a absolventka tvůrčího psaní na Oxfordské univerzitě, a Doc. PaeDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. a kolektiv Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Více informací poskytne:
Šárka Maroušková, koordinátorka projektu
Tel.: +420 723 706 249
E-mail:
www.clovekvtisni.cz/dejinyfilmalidskaprava