Debatní odpoledne o transformační politice

Zastoupení Evropské komise v České republice a DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv ve spolupráci s AMO si Vás dovolují pozvat na diskusní odpoledne o transformační politice, které se koná v rámci debatního cyklu věnovaného podpoře lidských práv, demokracie a občanské společnosti ve třetích zemích, a to v kontextu hodnotové dimenze společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

Program

14:00 – 14:10 Zahájení a úvodní slovo

  • Jan Michal, vedoucí, Zastoupení Evropské komise v ČR

14:10 – 15:40 Jak prosazovat lidskoprávní agendu vůči Rusku

V únoru 2015 zasáhla celý svět smrt opozičního politika Borise Němcova, který byl zavražděn na dohled Kremlu v samotném centru Moskvy. Stav lidských práv, politických svobod i vláda práva se v Rusku nadále zhoršují. V květnu 2015 byl podepsán zákon, který umožňuje prokurátorům označit zahraniční a mezinárodní organizace za nežádané a uzavřít je. Rusko také přijalo legislativu, jež mu umožňuje ignorovat rozsudky mezinárodních soudů, a to včetně Evropského soudu pro lidská práva. Lidskoprávní dialog mezi Ruskem a EU je od obsazení Krymu pozastaven a členské státy mají jen málo možností, jak tlačit na Kreml, aby stav lidských práv zlepšil. Omezují se tedy na poskytování azylu politickým uprchlíkům nebo podporují ruské neziskové organizace přesouvající se na Západ. Rusko si vybralo roli soupeře EU a lze předpokládat, že agresivní politika vůči jeho sousedům bude pokračovat. Změna chování Ruska v mezinárodním prostředí je možná jen za předpokladu liberalizace jeho vnitřních poměrů. Může k tomuto procesu EU přispět a je zde vůbec prostor pro neziskové organizace a podporu lidských práv a transformace? Může ČR do ruské reality přenášet zkušenosti z jiných autoritativních režimů např. Běloruska?

Panelisté:

  • Alexej Kelin, člen, Rada vlády pro národnostní menšiny
  • Jan Látal, vedoucí oddělení TRANS, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  • Jakub Múčka, předseda, Východoevropský klub
  • Rostislav Valvoda, ředitel, Prague Civil Society Centre

Moderace:

  • Ondřej Soukup, redaktor, Hospodářské noviny

15:40 – 16:00 přestávka na kávu

16:00 – 17:30 Je Česká republika nadále lídrem lidskoprávní politiky EU?

V lednu 2014 ve společném komentáři pro deník Právo napsali Lubomír Zaorálek a Petr Drulák mimo jiné: „Důrazem na lidská práva se hlásíme k masarykovskému humanismu, je ale třeba důsledně očistit naši politiku lidských práv od eurocentrických „misionářských“ nánosů.“ Tím nastartovali českou debatu o roli lidských práv v zahraniční politice, která kulminovala při schvalování nové koncepce zahraniční politiky. Ta se nakonec hlásí k univerzalitě lidskoprávních závazků a uvádí, že podpora lidských práv a demokracie je základním nástrojem pro zajištění lidské důstojnosti. Pozici ČR jako předního podporovatele lidských práv však kazí zahraničněpolitické aktivity prezidenta, podpis strategického partnerství s autoritářským Ázerbájdžánem nebo vývoz zbraní režimům potlačujícím politické svobody (Egypt, Saudská Arábie). Je Česká republika nadále lídrem evropské lidskoprávní politiky? Přinesla nám často vyhrocená národní debata o roli lidských práv v zahraniční politice nějaké pozitivní výsledky?

Panelisté:

  • Petr Kratochvíl, ředitel, Ústav mezinárodních vztahů
  • Jan Marian, COEST, Stálé zastoupení ČR při EU
  • Petruška Šustrová, ředitelka, Občanské Bělorusko

Moderace:

  • Vlaďka Votavová, ředitelka, AMO

DATUM A ČAS

pátek, 24. června 2016
14:00 – 17:30

MÍSTO

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Přílohy