Čtyřhvězdičkový recept, kterým v Africe léčíme podvýživu.

Co se zrovna děje?

Tři nejžhavější články z posledních dvou týdnů

Vyhlašujeme sbírku SOS Arménie.

Po obnovení bojů v Náhorním Karabachu prchají do Arménie tisíce lidí. V oblasti se nachází náš tým, který již poskytuje humanitární pomoc ve formě potravinových balíčků, pomůcek pro lidi s postižením a bezpečných prostor pro děti.

Cena pro mladé lidi, kterým není svět lhostejný.

Za deset let existence Ceny Gratias Tibi bylo nominováno již více než 1000 projektů mladých lidí, kteří svými aktivitami mění věci k lepšímu.

Jak zdravý je váš kraj? Podívejte se, jak si vede v porovnání se zbytkem Česka!

Území Česka se liší například hornatostí, pestrostí vegetace, nasyceností půdy, podílem městské zástavby, množstvím a velikostí vodních ploch, lesů, pastvin a polí, i intenzitou hospodaření. Všechny tyto činitele mají vliv na krajinné zdraví, které se pak v každém kraji trochu liší. 

Jak bojuje čtyřhvězdičková kaše s podvýživou?

Jedno téma ze světa, které by nemělo zapadnout

Nejnovější zprávy ohledně světové situace s podvýživou nevěstí nic dobrého. Od loňské ruské invaze na Ukrajinu a kvůli probíhající klimatické krizi jsou hladem ohroženy další miliony lidí na celém světě. Vzniká nebezpečí, že přijdeme o veškeré pokroky a úspěchy, kterých jsme při boji s podvýživou a při budování odolnosti zasažených komunit doposud dosáhli. Podle Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2020 každé druhé dítě na světě ve věku do 5 let na podvýživu. K těmto úmrtím docházelo většinou v zemích s nízkými a středními příjmy

Boj s podvýživou se netýká pouze potravin nebo zdravotní péče. V naší organizaci se zaměřujeme na dva hlavní typy podvýživy: zakrnělý růst, tj. chronická podvýživu, a úbytek a chřadnutí svalů, tj. akutní podvýživu. Naším hlavním cílem je zlepšit stravování a výživu malých dětí a žen v reprodukčním věku, a to pomocí našeho integrovaného multisektorového přístupu. Multisektorový přístup pro nás znamená, že se přímo zabýváme příčinami podvýživy, které vznikají v různých oblastech života neboli sektorech, jmenovitě: voda, sanitace a hygiena, potravinová bezpečnost a zajištěné živobytí, zdraví a potravinové systémy, které jsou odolné vůči klimatu.
 
Například ve zdravotním středisku Bwegera v Lemerě v DR Kongo učíme matky s malými dětmi, jak jim z místních surovin připravit výživnou kaši. Členové našeho týmu jim vše krok za krokem vysvětlují a názorně předvádějí, jak ji uvařit. Kaše obsahuje kukuřičnou a maniokovou mouku, rybí moučka, cukr, sůl, olej a vývar z listů amarantu. Kaše se podává s ovocem či zeleninou, například pomerančem nebo rajčetem. Říkáme jí „čtyřhvězdičková kaše“, protože obsahuje všechny živiny, které dítě k růstu potřebuje – obiloviny, maso, ovoce a zeleninu.
 
V krizových situacích se snažíme nejen zajistit okamžitou dodávku potravin, ale také zvažujeme, jak nejlépe danou komunitu podpořit v tom, aby získala přístup k vlastním potravinám. Programy jsou navrhovány na základě analýzy, jak krátkodobě dosáhnout potravinové a nutriční bezpečnosti, poté přecházíme k programům obnovy. Například v severovýchodní Sýrii a v Afghánistánu podporujeme domácnosti finanční pomocí a participačních nutričních sezení. V Etiopii a Angole začleňujeme výživu do našich programů týkajících se zemědělství a vody, sanitace a hygieny. Aktivně zapojujeme domácnosti, aby se dozvěděly o rozmanitosti stravy, pěstování a konzumaci nutričně bohatých a místně dostupných plodin.
 
Přečtěte si celý článek, který podrobně rozebírá příčiny podvíživy a popisuje naši práci po celém světě.
 

Podílel jsem se na něčem smysluplném.

Dobrá zpráva před koncem

Děti, s kterými v rámci doučování spolupracujeme, to často nemají v přístupu ke vzdělávání jednoduché. Narážejí na socioekonomické nerovnosti, diskriminaci a další potíže. Špatná finanční situace rodiny, nízké vzdělání rodičů nebo hrozba ztráty bydlení, to vše ovlivňuje, jakým způsobem děti ve škole prospívají. V rámci individuálního doučování se snažíme dětem poskytnout individuální podporu a povzbudit je, aby to ve škole nevzdávaly. Doučování tedy není jen o známkách, ale o celkové podpoře motivace a sebedůvěry dítěte.
 
Dobrovolnice Karolína popisuje svoji dobrovolnickou zkušenost slovy: „K zapojení do programu mě motivovala chuť někomu pomoci se zvládáním učiva a případně mu předat pozitivní postoj ke vzdělávání. Chtěla jsem také věnovat nějaký svůj čas smysluplné činnosti, což pro mě doučování představovalo. Zapojení do programu mi přineslo celou řadu nových zkušeností a věřím, že bylo přínosné nejen pro mě, ale také pro chlapce, kterého jsem doučovala. Bylo pro mě také velkou radostí setkávat se s ostatními dobrovolníky a zapojovat se do společných aktivit. Za možnost stát se dobrovolníkem jsem moc vděčná a nasazení všech ostatních dobrovolníků s respektem obdivuji.“
 
V Člověku v tísni si dobrovolnické pomoci moc vážíme a vítáme všechny zájemce o dobrovolnictví v pravidelném individuálním doučování. Přečtěte si všechny ohlasy na doučování a sdílejte to dál.
 

Na závěr

Hledáme kolegy a kolegyně.

Tradičně na závěr sem přidávám odkaz na kariéru v Tísni. Přidej se k nám.