Co se zrovna děje?

Tři nejžhavější články z posledních dvou týdnů

Příspěvky, přídavky a dávky.

Moji kolegové a kolegyně připravili*y kompletní přehled všech možných státních přilepšení pro všechny, kteří se ocitli v hmotné nouzi. Podívejte se na to, doporučte to dál a pamatujte, žádat o pomoc není slabost.

Jeden svět, taky v Bruselu.

Na každoroční Jeden svět v českých kinech už tradičně navazuje Jeden svět v Bruselu. Festival tím dostává do veřejné diskuze důležitá témata přes dokumenty a debaty a to přímo v srdci Evropské unie.

Překračujeme hranice.

Celosvětové události i dění v našem blízkém okolí přináší situace, kdy jsou lidé nuceni překračovat hranice. Jsou to také hranice naší komfortní zóny či zaběhlého fungování, za nimiž se ocitáme díky nové situaci způsobené blízkým konfliktem. Letošní Summit světových škol se tedy podrobně zaměří na otázky migrace a války na Ukrajině.

Sehnat jídlo je velmi těžké. Alespoň děti jí jednou denně, dospělí jen pokud je jídla dostatek

Jedno téma ze světa, které by nemělo zapadnout

Abychom si mohli udělat kompletní obrázek o Demokratické republice Kongo, museli bychom neredukovat druhou největší africkou zemi jen na její problémy a nevynechávat vše pozitivní a inspirativní. Já se ale chci v tomto textu zaměřit na naši práci v Kongu a ta, jak už to tak bývá, je v docela smutných podmínkách. Jednou z oblastí, ve které pomáháme, je výživa.

Podvýživou v DR Kongo trpí dvě z pěti dětí, přičemž zvlášť ohrožená je provinicie Jižní Kivu. Přispívá k tomu několik faktorů, které doprovází nutnost rodin často opouštět své domy a pole kvůli hrozícímu nebezpečí. “Utekli jsme před střety v oblasti Bijombo. Šla jsem se svými pěti dětmi čtyři dny pěšky. Noci jsme strávili ukrytí v buši, můj dům byl vypálen a při útěku mi povstalci zabavili dobytek. Mého manžela zajali a dodnes nevím, kde je,” vysvětluje Adela Baleke, 28letá matka.
 
Východní část DR Kongo se potýká se složitou humanitární situací, která je poznamenána činností ozbrojených skupin, napětím mezi komunitami, epidemiemi, přírodními katastrofami i přetrvávající chudobou. Všechny tyto problémy vážně ohrožují už tak zranitelné obyvatelstvo. Kromě přímé pomoci lidem pracujeme také na navyšování kapacit zdravotnického personálu, který se věnuje léčbě akutní podvýživy a osvětovým aktivitám. Prostřednictvím lokálních rozhlasových stanic a místních kolegů zvyšujeme povědomí o vyvážené stravě u místních obyvatel. Ve vesnicích pořádáme ukázkové hodiny vaření, abychom ženy naučili připravovat výživná jídla z dostupných surovin. 
 
V Demokratické republice Kongo je momentálně i moje skvělá šéfová Adriana Černá. Co tam naši kolegové dělají můžete vidět u ní na instagramu.

Život se mi díky bydlení nastartoval správným směrem, snažím se toho držet

Dobrá zpráva před koncem

Od podzimu r. 2019 naši terénní pracovníci pražské pobočky spolupracují s Magistrátem hl. m. Prahy na projektu Podpora bydlení rodin s dětmi. Rodiny, se kterými spolupracujeme, se potýkaly s nevhodnými bytovými podmínkami. Nejčastěji bydlely na ubytovnách, kde pro děti není bezpečné ani zdravé prostředí, kde nemají dostatek prostoru a soukromí. Musí zde sdílet kuchyni, koupelnu a pračku s celým patrem. Tyto rodiny měly často problém najít komerční bydlení; nedosáhly na nájem, neměly prostředky na kauce a zaplacení několika nájmů dopředu, potýkaly se při hledání bydlení s diskriminací a předsudky. Z těchto důvodů neměly stabilní bydlení a musely se často stěhovat.
 
Nové bydlení znamená pro rodiče a jejich děti pozitivní změnu ve všech oblastech života. Rodiče mají prostor řešit školu dětí; zlepšují se školní známky, rodiče přihlašují děti na kroužky a tábory. Díky vhodnému bydlení se navrací děti z ústavní péče zpět do svých rodin nebo jim přestane hrozit jejich odebrání. Sociální pracovníci a pracovnice Člověka v tísni intenzivně a flexibilně podporují tyto rodiny, aby si bydlení udržely. Po vyřešení hlavní starosti – jestli budou mít kde s dětmi složit hlavu – se u rodin většinou objevují další problémy, které do té doby stály v pozadí. Jde o řešení dluhů, hledání nového zaměstnání, větší aktivitu v otázce vzdělání dětí a podobně. S tím vším rodinám také umíme pomáhat. Rodiny si vybudují nový domov, kde se cítí bezpečněji, kde se nebojí nechat starší děti doma samotné a mohou si tak například najít zaměstnání, což v podmínkách ubytoven často nešlo.
 
Přečtěte si celý článek o principech přístupu Housing first.
 

Na závěr

Holub v tísni.

Abych vás neochudil o žádné dění ze zákulisí naší organizace, tento týden jsme řešili holuba v naší centrální kanceláři. Přítomnost ptáka nespustila jen paniku, ale i dlouhou emailovou konverzaci s voláním o pomoc, holubí básní a obecnou středeční prokrastinací po obědě. Holuba mezitím pustil ven pan řemeslník, protože pomáhat je normální.

Hledáme kolegy a kolegyně!

Po dlouhých letech nás bude v mediálním oddělení opouštět náš kolega a kamarád Jaromír Mára a my za něj hledáme náhradu na pozici Web project manager & strategist. Jo a taky hledáme spoustu dalších lidí.