Co jsme v Arnice stihli v roce 2023

Přejeme Vám pohodový a šťastný rok 2024. A tady jsme pro vás zrekapitulovali zásadní momenty naší práce v tom minulém. Co všechno jsme v Arnice stihli v roce 2023?

Ukončili jsme pětiletý projekt, během kterého jsme s partnerskými organizacemi v Poodří vysázeli na 2000 nových stromků.
•   Tým Bořena spolu s dobrovolníky ošetřil a posekal louky pod Lipskou horou, takže zde mohou dál růst vzácné květiny a rostliny.
•   Poskytli jsme více než 250 konzultací českým spolkům i jednotlivým lidem
 
Zahájili jsme výzvu Budoucnost bez plastů. Ta má za cíl globální omezení plastů tam, kde to jde. Zúčastnili jsme se také dvou velkých mezinárodních jednání zemí OSN, na kterých se připravuje podoba nové globální úmluvy o regulaci plastů, kde jsme aktivně lobovali u politiků a snažili se prosadit co nejúčinnější opatření.
 
Zástupci více než 120 zemí se shodli na globálním zákazu toxické látky dechloran plus. Přispěly k tomu i výsledky výzkumu, který jsme publikovali těsně před jednáním. Prokázaly, že dělníci pracující v recyklačních dílnách na elektroodpad v Thajsku mají v krvi obrovské množství této jedovaté látky, která se používá v například v počítačových monitorech nebo televizích.
 
V Praze jsme pomáhali místním lidem ve více než desítce kauz a poskytli jsme více než stovku poradenských konzultací. Také jsme uspořádali třetí ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Podeváté jsme rozdali Odpadové Oskary pro obce, které produkují nejméně odpadu. Tentokrát ocenění získaly obce Dalešice, Chvalšiny a Fulnek
 
Už po devatenácté jsme zveřejnili žebříčky největších znečišťovatelů Česka. Na prvních příčkách byly uhelné elektrárny. Kromě emisí oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů nebo plynů způsobujících kyselé srážky jsou zodpovědné za největší množství toxických těžkých kovů vypouštěných do ovzduší.
 
Společně se zástupci a zástupkyněmi čtyř akademických institucí jsme představili výsledky tříletého výzkumného projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.
 
Ve spolupráci se společností World from Space a organizacemi z Gruzie, Kazachstánu a Ukrajiny jsme publikovali studie mapující znečištění ovzduší pomocí snímků z evropského satelitního programu Copernicus.
 
Společně s kolegyněmi a kolegy z Ukrajiny jsme vydali rozsáhlou studii o dopadech války v Ukrajině na životní prostředí. Tamní ekosystémy se s obrovským množstvím munice a dalšími důsledky invaze budou vyrovnávat desítky let.
 
Nový výzkum, který vedl odborník na toxické látky z Arniky Jindřich Petrlík, objevil skandální množství nebezpečných látek ve slepičích vejcích z Keni. Na vině je zřejmě nevhodné zpracování plastového odpadu, který do afrických zemí proudí z celého světa.
 
Společně s gruzínskou organizací Green Pole jsme po vzoru našeho zaběhnutého projektu v Ukrajině rozjeli občanskou síť nezávislých stanic měřících znečištění ovzduší.
 
Autorsky jsme se podíleli na recenzovaném vědeckém článku, který zpracovával data z 26 zemí a ukázal širokou kontaminaci plastových hraček toxickými látkami.