Člověk v tísni: letní novinky

SOS Česko a SOS Svět

Obě koronové sbírky jsou stále aktivní a každý, kdo chce naše snahy podpořit, může přispět na SOS ČESKO nebo SOS SVĚT. 

Co přinesl rok 2019? Přečtěte si naši výroční zprávu

Rok 2019 byl v mnoha ohledech velmi náročný. Pokračovaly konflikty na Blízkém východě, zhoršovala se bezpečnostní situace v dalších krizových regionech, sílily autoritativní tendence a chuť po tvrdším postupu vůči lidem, kteří pokládají mocným nedovolené otázky, či si je dovolí kritizovat. Narostl počet uprchlíků i tzv. vnitřně přesídlených osob a nejistota, jaký bude další vývoj světové (ne)spolupráce. Děsivě se zhoršila situace v místech ozbrojených střetů, kde jde hlavně o velké mocenské zájmy – a vůbec ne o životy civilistů. Narostla i moc populistů, kteří svým cynickým pragmatismem podkopávají humanistické hodnoty, postavené na solidaritě, lidských právech, otevřenosti, rovnosti a férovosti – hodnoty, na kterých stojí naše práce a které najdete v této zprávě,” říká v úvodu Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Festival Jeden svět pokračuje

Festival po koronavirovém přerušení chytá druhý dech – od 11. září pokračuje v Praze a následně v desítkách regiónů v celém Česku.

Dezinformační dezinfekce

V posledních měsících celý svět čelil nejen epidemii zdravotnické, ale také informační. Témata spojená s onemocněním covid-19 zahltila média. Informování a interpretování aktuální situace se kromě seriózních médií rychle chopila i média dezinformační. Jak na koronavirové dezinformace? Jak dezinformace odhalit, jak se zorientovat v mechanismech dezinformačních webů, jak rozeznat spolehlivé zdroje od nespolehlivých? Odpovědi na tyto otázky najdete v našem nově připraveném materiálu Dezinformační dezinfekce. Výukový materiál ke koronavirovým dezinformacím můžete využít ve svých hodinách a a tyto lživé a poplašné zprávy analyzovat se svými žáky a studenty pomocí metody 5 klíčových otázek. 

Jak se učí o klimatické změně?

Klimatická změna a její dopady se stávají stále aktuálnějším fenoménem i předmětem veřejné diskuse a zájmu. Jak s ní nakládají školy v rámci kurikula? Zeptali jsme se čtyř pedagožek na to, jaké mají zkušenosti s výukou o klimatické změně a se zájmem žáků o toto téma. Anketa je součástí jarního vydání Bulletinu pro školy.

Hledáme kolegy: Koordinátor/ka projektu příběhy bezpráví, Country director in Ukraine, Team lead (Centre for Human rigths and Democracy) a další.